Privacyverklaring

Laatst aangepast op 25-5-2018

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens die je doorgeeft met een contactformulier, een reviewformulier, met een e-mailbericht of bij het bestellen van een product via de webwinkel worden door mij verwerkt.

De volgende persoonsgegevens behoren tot de gegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Cursusinschrijving

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Met deze gegevens kan ik contact met je opnemen of je cursusinschrijving administreren.

Ik gebruik de gegevens alleen voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

WordPress database, serverlogs en e-mail

Cissyvanderwel.nl is een self-hosted WordPress website. De data die deze self-hosted website opslaat, worden in een database verwerkt. De bestanden van de website en die van de database worden gehost via mijn webhost Vevida.com. Ik ben zelf (eind)verantwoordelijke voor de inhoud van de website.

Ik heb met Vevida.com een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Er worden serverlogs bijgehouden, waarop in geval van nood kan worden teruggegrepen bij (fatale) storingen of errors, hetzij door de server of om andere redenen.

Regelmatig worden automatische back-ups gemaakt die op de servers van de webhost staan.

De gegevens die je doorgeeft door een contactformulier in te vullen of door je in te schrijven voor een curus komen in de database bij de webhost te staan. Enkele keren per jaar verwijder ik deze gegevens uit de database.

Delen met anderen

Persoonsgegevens verstrek ik alleen aan derden voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit geldt zowel voor de website als voor mijn eigen digitale werkomgeving, te weten mijn laptop.

  • Gebruik van SSL op de website. De gegevens die je via de website doorgeeft gaan via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • De website is voorzien van beveiligingsplug-ins om misbruik en inbreuk tegen te gaan. Deze monitoren de activiteit op de website en verzamelen onder andere ip-adressen. De logbestanden met deze gegevens worden automatisch gewist na een bepaalde tijd. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor analyse van het gebruik van de website in het geval van een storing of een hack. Ip-adressen worden nooit met derden gedeeld.
  • Updates van WordPress en toegevoegde software worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maak ik gebruik van MailChimp. Met hen heb ik een verwerkersovereenkomst. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail staat een uitschrijfmogelijkheid. Je ontvangt de nieuwsbrief dan niet meer. Je  persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

In kaart brengen websitebezoek

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De website maakt gebruik de dienst Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Voor de verwerking van de verzamelde gegevens is een amendement gegevensverwerking getekend met Google waarop de Europese Databeschermingsrichtlijn van toepassing is. Het is Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt geanonimiseerd meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Met ingang van 25 mei 2018 geldt voor Google (Analytics) dit privacybeleid.

Als je alle gegevensverwerking door Google Analytics wilt blokkeren, kan dat via een browserplugin ingesteld worden. Voor website-eigenaren betekent dit echter dat zij minder of geen zicht meer hebben in het bezoek op hun site. Hoewel ik ieders keuze voor privacy respecteer, zou ik toch willen vragen dit mee te laten wegen in je besluit.

Cookiebeleid

Op de website worden alleen analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens, zoals je die zelf hebt opgegeven via een contact- of reviewformulier, bij een bestelling of via e-mail. Neem hiervoor contact op. Gegevens die nodig zijn voor mijn eigen wettelijke verplichtingen kan ik niet verwijderen. Denk hierbij aan facturen van bestellingen die ik nodig heb voor belastingaangiftes.

Bedrijfsgegevens

 

Dank voor je aandacht!

Cissyvanderwel.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.